emamenmobin

سخنان حکمت آمیز حضرت علی ع از نهج البلاغه 

 


برچسب‌ها: سخنان حکمت آمیز, حضرت علی ع, نهج البلاغه, حکمت, حکمتهای نهج البلاغه
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 3:10 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی   

 حکمت 19و درود خدا بر او فرمود : 

 

آنکس که در پی آرزوی خویش تازد 

مرگ او را از پای درآورد . 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 3:24 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی  

حکمت 64و درود خدا بر او فرمود :  

 

اهل دنیا سوارانی در خواب مانده اند  

که آنان را می رانند .  

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 3:14 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی   

حکمت 50و درود خدا بر او فرمود : 

 

دلهای مردم گریزان است  به کسی  

روی آورند که خوشرویی کند .


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 3:9 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی   

حکمت 1 و درود خدا بر او فرمود :  

 

در فتنه ها چونان شتر دوساله باش  

نه پشتی دارد که سواری دهد ونه  

پستانی تا او را بدوشند . 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 3:1 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی  

حکمت 35و درود خدا بر او فرمود : 

 

کسی در انجام کاری که مردم خوش 

 ندارند  شتاب کند درباره ی اوچیزی  

خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند . 

 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 2:52 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی  

حکمت 310و درود خدا بر او فرمود :  

 

ایمان بنده ای درست نباشدجز آنکه  

اعتماد او به آنچه در دست خداست  

بیشتر از آن باشد که در دست اوست . 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 7:14 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی   

حکمت 51و درود خدا بر او فرمود : 

 

عیب تو  تا آن گاه که روزگار با تو 

 هماهنگ باشد پنهان است . 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 7:6 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی  

حکمت 351 و درود خدا بر او فرمود : 

 

چون سختیها به نهایت رسد گشایش پدید  

آید و آن هنگام که حلقه های بلا تنگ گردد 

آسایش فرا رسد . 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 6:44 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی   

حکمت 226 و درود خدا بر او فرمود :  

 

طمعكارهمواره زبون و خوار است . 

 


برچسب‌ها: حكمت, بسيار زيبا, زيباترينها, فال, فال انبيا اصلي
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 7:9 بعد از ظهر  توسط رضا |