emamenmobin

سخنان حکمت آمیز حضرت علی ع از نهج البلاغه 

 


برچسب‌ها: سخنان حکمت آمیز, حضرت علی ع, نهج البلاغه, حکمت, حکمتهای نهج البلاغه
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 3:10 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت ۶۸و۷۱ و درود خدا بر او فرمود :

عفت ورزیدن زینت فقر ،وشکرگذاری زینت

 بی نیازی است.

و۷۱ چون عقل کامل گردد ،سخن اندک شود .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392ساعت 9:11 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت ۵۹ و درود خدا بر او فرمود :

آنکه تو را هشدار داد ،چون کسی است

که مژده داد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392ساعت 9:2 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت ۶۷ و درود خدا بر او فرمود :

ازبخشش اندک شرم مدار که محروم کردن ،

از آن کمتر است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392ساعت 8:50 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت ۱۰۲ و درود خدا بر او فرمود :

روزگاری بر مردم خواهد آمدکه محترم نشمارند

جز سخن چین را ،و خوششان نیاید جز از بدکار

هرزه ،وناتوان نگردد جز عادل ،در آن روزگار

کمک به نیازمندخسارت ،و پیوند با خویشاوندان

منت گذاری ،و عبادت نوعی برتری طلبی بر

مردم است ،در آن زمان حکومت با مشورت

زنان ،و فرماندهی خردسالان ،و تدبیر خواجگان

اداره می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد 1392ساعت 6:59 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت۳۵۳و۴۰۸و درود خدا بر او فرمود :

بزرگترین عیب آنکه چیزی را در خود  داری ،بر

دیگران عیب بشماری و۴۰۸هرکس با حق

درافتاد نابود شد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد 1392ساعت 8:49 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت۳۶۸و درود خدا بر او فرمود :

هماناخداوندپاداش را بر اطاعت،وکیفر را بر

نافرمانی قرار داد ،تا بندگان را از عذابش

برهاند،وبه سوی بهشت کشاند .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392ساعت 0:24 قبل از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت۱۷۹و درود خدا بر او فرمود :

لجاجت  تدبیر را سست می کند .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392ساعت 12:46 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت ۱۷۵ و درود خدا بر او فرمود :

هنگامی که از چیزی می ترسی ،خود را در آن

بیفکن ،زیرا گاهی ترسیدن از چیزی،از خود آن

سخت تر است .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392ساعت 12:41 بعد از ظهر  توسط رضا | 
برگشت به صفحه ی اصلی

حکمت ۱۰۶ و درود خدا بر او فرمود :

چه بسا دانشمندی که جهلش او را از پای

در آورد دانش او همراهش باشد اما سودی

به حال او نداشته باشد .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392ساعت 12:34 بعد از ظهر  توسط رضا |